Regulamin

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.weselnedodatki24.pl, prowadzony jest przez
  Małgorzatę Kozłowską 05-270 Marki Podgórska11

  1. Informacje ogólne
   1. Sklep internetowy www.www.weselnedodatki24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej.
   2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
   3. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
  2. Składanie zamówienia
   1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem może być utrudniona (czas odpowiedzi może wzrosnąć).
   3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia.
   4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii wpłaty.
   5. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania zamówienia przez klienta.
   6. W przypadku złożenia zamówienia na zaproszenia ślubne lub zaproszenia ślubne i inne towary, termin płatności wynosi 7 dni od dnia poinformowania Sklepu przez Zamawiającego o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych.
   7. Projekty graficzne - Kupujący po zakupie otrzymuje projekt wstępny w pliku PDF
   8. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na zamówienie może się wydłużyć.
  3. Realizacja zamówienia
   1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po dokonaniu płatności w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
   2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
   3. Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu.
   4. Termin realizacji zamówienia wynosi około 14 dni roboczych od momentu stworzenia przez kupującego projektu zaproszenia i/lub innych produktów poprzez Sklep lub zaakceptowania przez Kupującego projektu przesłanego przez grafika Sklepu. W tytule przelewu Zamawiający obowiązany jest podać dokładny numer zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji, do czasu skontaktowania się Zamawiającego ze Sklepem i potwierdzenia wykonania przelewu i podania tytułu płatności.
   5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
   6. Całe zamówienie złożone na jeden adres wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.
   7. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia.
   8. W przypadku niedostarczenia paczki (w przeciągu 6 dni roboczych od akceptacji projektów), Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.
  4. Zwrot towaru
   1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
   2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
   3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
   4. Zwrot towaru nie obejmuje produktów personalizowanych.
  5. Reklamacje
   1. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej pisząc  podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
   2. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
   3. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
  6. Gwarancja
   1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2016r. pozycja 615 ze zm.).
   2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.
  7. Rachunki i faktury VAT
   1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
   2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

   

 • Polityka prywatności

  Vestibulum luctus, lacus id iaculis ullamcorper, neque nibh dapibus odio, ut dignissim metus magna ac purus. Curabitur vulputate erat viverra leo.

Facebook